بدون تعارف با آیت الله محمد مومن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 مهر 1397

مهمان این هفته بدون تعارف خبر 20:30 آیت الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری بود که گپ و گفت صمیمانه ای با مردم زد.

دیدگاه کاربران