تفکر راهبردی در عصر دیجیتال

سواد رسانه ای
منتشر شده در 15 اسفند 1400

زمانی که بنگاه‌های بزرگ یا مدیران صاحب تفکر یک کسب‌وکار قصد دارند کسب‌وکارهای نوپا در عرصه دیجیتال را حمایت کنند گاهی دچار یک تفاوت نگرش می‌شوند که به نتایج مایوس‌کننده‌ای ختم می‌شود. بنابراین باید راهبرد مدیران در این شرایط غلبه بر سه چالش اصلی باشد:


اولین چالش فراموش کردن است. به این معنا که مدیران ارشد و رهبران سازمان باید تمام جنبه‌های کسب‌وکار خودشان را از نو طراحی کنند. از استخدام گرفته تا بودجه‌بندی و شاخص‌های موفقیت.


دومین چالش پیش رو قرض گرفتن است. مدیر ارشد تنها زمانی می‌تواند به کسب‌وکار نوپا اجازه دهد تا از کسب‌وکار اصلی قرض بگیرد که بداند یک مزیت رقابتی جدید ایجاد می‌کند و با این مزیت رقابتی بیشترین رشد را در بازار خواهد داشت.


یادگرفتن چالش بعدی است. استراتژیستها برای تحلیل کسب‌وکارهای نوپا اختلاف‌های عملکردی که برایش پیش‌بینی کرده‌اند را با عملکرد واقعی کسب‌وکار تبدیل به یک مدل می‌کنند و از دل آن یک مدل تجاری برنده ایجاد می‌کنند. درواقع چشم‌انداز و آرمان‌گرایی خودشان را به یک مدل تبدیل می‌کنند سپس عدد و رقم‌های بهدست آمده را با راهبردها و تاکتیک‌های بلندمدت به تاکتیک‌های اجرایی تبدیل می‌کنند.

دیدگاه کاربران