روایت برادری/ ایران و العراق لایمکن الفراق

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 23 شهریور 1401

خادمان آستان قدس رضوی با اهدای پرچم و هدایای متبرک از مهمانوازی و میزبانی کریمانه موکب داران عراقی در اربعین حسینی قدردانی کردند.


موکب دار عراقی: «ما با ملت ایران متحد هستیم و هیچ کسی نمی تواند بین دو ملت تفرقه بیندازد. همه با هم میگوییم : لبیک یا حسین»

دیدگاه کاربران