برگزاری جشن گلریزان برای تهیه تجهیزات ورزشی روستاهای محروم

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 17 اردیبهشت 1401

برگزاری جشن گلریزان برای تهیه تجهیزات ورزشی روستاهای محروم

دیدگاه کاربران