اقسام مجازات ها(2)

موسسه حقوقی وداوری میثاق
منتشر شده در 24 آذر 1399

مجازات هایی که در قانون مشخص گردیده است در این قسمت در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی برای شما در این پست بررسی میکنیم.

دیدگاه کاربران