لحظه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 روی مانیتور برج مراقبت

حاشیه
منتشر شده در 20 دی 1399

لحظه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اندونزی روی مانیتور برج مراقبت


بوئینگ 737 با عمر 26 ساله متعلق به خطوط هواپیمایی سری وی جایا هنگام سقوط در دریا 62 مسافر و خدمه داشته است.

دیدگاه کاربران