رهبر انقلاب : فقدان رئیس جمهور عزیزمان پیامدهای داخلی و جهانی به دنبال دارد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 خرداد 1403

رهبر انقلاب:


🔹مسئله فلسطین است که امروز مسئله اول دنیاست و با یک حمله عظیم مردمی آغاز شد و دنباله‌ها آن تا به امروز چشم دنیا را متوجه خود کرده است و آن را به مسئله اول دنیا تبدیل کرده است


🔹یکی هم حادثه تلخ فقدان رئیس‌جمهور عزیز و مغتنم ماست که آن هم حادثه بزرگی است. پیامدهایی دارد هم در دایره داخلی کشور وهم در عرصه جهانی. شهادت رئیس‌جمهورمان و همراهانشان که یکی از مسائل مهم تاریخ انقلاب محسوب می‌شود

دیدگاه کاربران