درمان در یک جلسه! در کلینیک دکتر نیلفروش زاده

کلینیک دکتر نیلفروش زاده
منتشر شده در 01 مرداد 1399

ویدیو فوق اظهارات یکی از بیماران کلینیک در مورد اقدام درمانی دکتر نیلفروش زاده در یک جلسه میباشد.


کلینیک دکتر نیلفروش زاده مجهزترین و تخصصی ترین کلینیک در سطح کشورهای منطقه با تولید پتنت ها نوآوریها مقالات علمی


بین المللی ISI وPUB Med میباشد.

دیدگاه کاربران