دو ماموریت مهم پیامبر در آخر عمرشان / سفرنامه غدیر - جلسه سوم

شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام
منتشر شده در 12 مرداد 1399

ماموریت مهم پیامبر - سفرنامه غدیر - با اجرای استاد امیر شیاسی / تهیه شده در شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام / پل های - ارتباطی : شماره تماس ۰۰۹۶۴۷۸۳۱۳۹۹۹۰۰ - یوتیوب و اینستاگرام : beitolabbastv - ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ _V

دیدگاه کاربران