ظریف: علاوه بر میزبانی ناهار با حدود 200 خبرنگار داخلی و خارجی مصاحبه مطبوعاتی داشتم

داریوش313
منتشر شده در 22 مرداد 1398

ظریف: به مناسبت روز خبرنگار علاوه بر میزبانی ناهار ساده و صمیمی سالانه با حدود 200 خبرنگار داخلی و خارجی مصاحبه مطبوعاتی مفصلی داشتم.


14 مرداد 1398 - 5 آگوست 2019

دیدگاه کاربران