فساد اقتصادی و رشوه در سیستم های ادارای ایران

سینمامارکت
منتشر شده در 28 مرداد 1398

مستند "تلکه" با کارگردانی مسعود کارگر به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری پرداخته و تمرکز اصلی خود را به بررسی فساد اداری در فعالیتهای عمرانی و ساختمان سازی قرار داده است. که به نوعی با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها سازمان امور مالیاتی اداره ثبت و ... مرتبط است.


برای دیدن این مستند به سایت سینمامارکت مراجعه کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/f130

دیدگاه کاربران