آموزش حسابداری هزینه قبل از بهره برداری

آموزش حسابداری حسابداران برتر
منتشر شده در 30 خرداد 1398

قبل از اینکه شرکت کار خود را شروع نماید هزینه هایی را انجام می دهد که به آن هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری گفته می شودنحوه ثبت آن در این کلیپ آموزش داده می شود.

دیدگاه کاربران