35 دست آورد دستگاه قضا برای دسترسی راحت مردم به دادگستری ها

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 تیر 1400

ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا از 35 دست آورد دستگاه قضا برای دسترسی راحت مردم به دادگستری ها خبر داد

دیدگاه کاربران