حضور گسترده نیروهای پلیس آمریکا مقابل ساختمان کنگره

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 27 شهریور 1400

حضور گسترده نیروهای پلیس آمریکا مقابل ساختمان کنگره

دیدگاه کاربران