دیرین دیرین - رادیوالمپیک : روزچهارم

دیرین دیرین
منتشر شده در 04 مرداد 1400

رادیولمپیک/ روز چهارم


 طبل شادانه‌ی امروز قرار بود داغ داغ تقدیم شما بشه. اما سه ساعت تموم برق رفت! بنابراین دیگه ولرم تقدیم شما می‌شه!


 راستی! پای بابای خواننده‌مون هم به رادیولمپیک باز شد!

دیدگاه کاربران