همه دستگاه‌های اجرایی بر قیمت‌ها نظارت کنند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 دی 1400

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت نظارت دقیق و موثر بر قیمت‌ها گفت: می‌خواهم یک بار دیگر به همه همکارانم در دولت از وزارتخانه‌ها تا استانداری‌ها تاکید موکد کنم که باید با جدیت و به شکل موثری بر قیمت همه کالا‌ها نظارت داشته باشند.

دیدگاه کاربران