بدهی فدراسیون فوتبال دامن باشگاه پرسپولیس را گرفت

تماشا اسپرت
منتشر شده در 15 فروردین 1400

بدهی فدراسیون فوتبال به ویلموتس دامنگیر باشگاه پرسپولیس در بخش خبری پیگیری در گفتگو با علی جوادی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال

دیدگاه کاربران