روحانی : نیروهای مسلح ما به آنچه مردم خواستند عمل کردند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن : نیروهای مسلح ما به آنچه مردم خواستند عمل کردند.

دیدگاه کاربران