علی‌نژاد‌: به‌اندازه‌کافی به کیمیا علیزاده رسیدگی‌شده‌بود

دنیای اسپرت
منتشر شده در 24 دی 1398

علی نژاد معاون وزیر ورزش: به اندازه کافی به کیمیا علیزاده رسیدگی شده بود.

دیدگاه کاربران