برترین حرکات تکنیکی و گلهای نیمار در سال 2020

ورزشی ترین
منتشر شده در 03 اسفند 1398

حرکات تکنیکی و مهارت های فوق العاده نیمار و همچنین گلهای این ستاره برزیلی پاری سن ژرمن فرانسه در سال 2020.

دیدگاه کاربران