فیلم سونوگرافی nt جنین غیر نرمال

سونوگرافی سروش _ دکتر محمد زاده
منتشر شده در 24 بهمن 1398

سونوگرافی nt جنین غیر نرمال، توسط سونوگرافی سروش در غرب تهران. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیش تر به وب سایت http://soroush-sonography.ir/ مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۱۶۲۱۲۵ -021 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه کاربران