سونوگرافی کالرداپلر بند ناف جنین

سونوگرافی سروش _ دکتر محمد زاده
منتشر شده در 05 فروردین 1399

سونوگرافی کالرداپلر بند ناف جنین، توسط سونوگرافی سروش در غرب تهران. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیش تر به وب سایت http://soroush-sonography.ir/ مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۴۱۶۲۱۲۵ -021 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه کاربران