تفاوت زبان آلمانی با سایر زبان‌ها !!!

ترنج
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1398

اگه میخواین زبان آلمانی یاد بگیرین دیدن این ویدئو خالی از لطف نیست (((:

دیدگاه کاربران