دستگاه لیبل زن پشت چسب دار دوطرفه خطی اتوماتیک به پک

h920043556
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

دستگاه لیبل زن پشت چسب دار دوطرفه خطی اتوماتیک با ظرفیت خروجی 2000الی 10000عددبطری درهرساعت وقابلیت الصاق لیبل ازعرض 20الی 250میلی متر

دیدگاه کاربران