روایت یکی از وثیقه گذاران برای آزادی حمیدبقایی

ترند
منتشر شده در 05 مرداد 1396

صحبت با معلمی که برای آزادی بقایی وثیقه گذاشت: کارشناس قوه قضاییه و قاضی هم همکاری کردند تا این کار انجام شود و آقای بقایی امروز آزاد شد.

دیدگاه کاربران