عکاسی از عابر خطاکار

کلانتر
منتشر شده در 13 تیر 1396

در پاریس، سیستمی برای برخی چراغ ‌های عابر طراحی شده که وقتی یک نفر ازچراغ قرمز رد می‌شود، صدای یک ترمز شدید پخش می‌شود و عکس عابر خطا کار، روی بنر دیجیتال نقش میبندد!

دیدگاه کاربران
<