اکبر عبدی از روزه ی پدرش گفت

ترنج
منتشر شده در 15 خرداد 1396

در برنامه ی خندوانه اکبر عبدی گفته های با مزه ای از افطار کردن پدرش گفت

دیدگاه کاربران