چالش هرساله تعرفه های پزشکی

سکانس
منتشر شده در 30 تیر 1396

وزیر بهداشت: قیمت ها در حوزه های بهداشت و سلامت باید به ثبات برسد

دیدگاه کاربران