👈واکنش شیمیایی روی و اسید فسفریک و هیدروژن بعنوان محصول فرعی

سورن شیمی
منتشر شده در 08 مهر 1398

فسفریک اسید ماده غذایی ضروری گیاهی است و توسط ریشه های گیاهی معمولا به عنوان یون دی هیدروژن فسفات H2PO4- استخراج شده از اسید فسفریک H3PO4 گرفته شده است. مصارف اسید فسفریک عبارتنداز: حذف زنگ استفاده پزشکی استفاده در غذای فرآوری شده. (محصول سورن شیمی)


http://bit.ly/2k8nTK1

دیدگاه کاربران