سمینار برداشتن موانع موفقیت کوین ترودو قسمت اول

گروه تحقیقاتی لیمبیکسا
منتشر شده در 03 شهریور 1398

سمینار آرزوی تو دستور توست به زودی به صورت هر هفته 1 الی 2 جلسه در سایت گروه تحقیقاتی لیمبیکسا (https://limbicsa.ir )قرار میگیرد تا به صورت کامل از آموزه های موجود استفاده کنید.

دیدگاه کاربران