پخش خودکار بعدی

صدقه فطر را که باید بدهد احکام ...

المفلحون فارسی المفلحون فارسی
1


صدقه فطر را که باید بدهد

احکام و آداب صدقه فطر

به کی ها صدقه فطر داده شود

چه زمان صدقه فطر داده شود

حکمت صدقه فطر

همکاری با المفلحون : https://goo.gl/flLe8a

اشتراک در کانال : https://goo.gl/xxpU9I


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :


► Official Website: http://www.almoflihun.com

► Facebook page: http://www.facebook.com/almoflihun

► twitter: : http://www.twitter.com/almoflihun

► telegram: : http://www.telegram.me/almoflihun

یاد داشت : محتوای تمام نشرات المفلحون لزوما بیانگر دیدگاه سایت المفلحون نمیباشد؛ بلکه بیانگر دیدگاه نویسنده و یا گوینده آن است

تاریخ انتشار 03 / 06 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.