جگوار و برانداز کردن مورچه خوار برای شکار

رنگین کمان
منتشر شده در 21 اسفند 1396

جگواری که یک مورچه خوار را برانداز میکند که آیا به عنوان یک طعمه ارزش شکار را دارد یا خیر

بیشتر طعمه های جگوار , تمساح کیمان ,گراز و کاپی بارا می باشد.

دیدگاه کاربران