دوستی بین انسان و حیوانات

رنگین کمان
منتشر شده در 23 دی 1396

واکنش مردم و ماموران در هنگام دیدن حیوان جامانده داخل ماشین در هوای گرم .

دیدگاه کاربران