800 میلیون دلار واردات خودرو با 7 کارت بازرگانی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 18 مهر 1397

بالغ بر 800 میلیون دلار واردات خودرو لوکس از 7 کارت بازرگانی بدون مالیات چگونه انجام می شود؟

دیدگاه کاربران