دو مدل استفاده شما از مزارع و سالنهای تیم تحقیقاتی مینی سالن

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

به صورت کلی به دو صورت میتوان از این سالن ها بهره برداری کرد نحوه اول این است که خودتان یک سالن راه اندازی کنید و مجوز های لازم را بگیرید و نحوه دوم این است که یک سالن اجاره کنید که هر کدام از این دو روش مزایا و معایب خودشان را دارند که شما می توانید با آن ها آشنا شوید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/559-model.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران