محاسبه بار معادل تیغه بندی و نحوه اعمال آن در ایتبس به همراه ضوابط آیین نامه ای

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 16 مهر 1398

ضوابط بار معادل تیغه بندی در آیین نامه و آموزش نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در etabs


برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:


https://sbz.one/apr38

دیدگاه کاربران