توضیحات لاریجانی درباره سهیمه‌بندی بنزین

ترنج
منتشر شده در 15 مهر 1398

توضیح لاریجانی درخصوص پیگیری آثار یارانه های پنهان و آشکار در جامعه: اغلب نمایندگان مجلس نظرشان این بود که اگر تغییری در بودجه میخواهد انجام گیرد وضع زندگی مردم باید بهبود پیدا کند

دیدگاه کاربران