آیا فروش سوالات کنکور قبل از کنکور صحت دارد؟

دکتر علیرضا افشار کنکور 98
منتشر شده در 28 آبان 1399

فروش صندلی دانشگاه ها و سوالات کنکور تا چه حد درست است؟

امنیت برگزاری کنکور و حفاظت از سوالات قبل از کنکور چگونه است؟

فروش تضمینی سوالات کنکور چگونه است؟

دیدگاه کاربران