راز پنهان پول 1

موفق شو
منتشر شده در 12 آذر 1399

مستند راز پنهان پول فیلمی هست که باید تمام انسان ها آن را ببیند پون با مشاهده این فیلم متوجه می شوند که چگونه دولت ها و بانک ها ثروت را از جیب آنها برداشته و وارد جیب خود می کنند و همیشه به یاد داشته باشید که ثروت از بین نمی رود و فقط جابه جا می شود

دیدگاه کاربران