نماینده مجلس: روحانی به دنبال حاشیه‌سازی است

خبر از ما
منتشر شده در 02 دی 1399

صحبت های یک نماینده مجلس در صحن علنی : روحانی به دنبال حاشیه‌سازی است

دیدگاه کاربران