عجیب ترین رسوم در چین پوششی از موهای اجداد و نیاکان

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 28 بهمن 1400

شاید تاکنون در فیلم ها و کارتن های چینی روسری های بزرگی که جزئی از فرهنگ چینی هاست را روی سر دختران دیده باشید. این موهای عجیب در واقع کلاه هایی هستند که رازی را در خود پنهان کرده اند.می توان گفت این رسم از عجیب‌ و غریب ترین چیزهایی که فقط در چین می توان دید است. چرا به سر گذاشتن این موهای حجیم و بزرگ یکی از رسوم متدوال دختران چینی هستند؟

دیدگاه کاربران