دیدگاه کاربران
رامیار -

کولر گازی کم مصرف بوش یک انتخاب مناسب