خطایی بزرگ در طراحی پاسیو در آزمون طراحی معماری و پروژه های اجرایی( کندری نژاد)

architect.kondori
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1399

معماری متفاوت شو و فقط یکبار در آزمون های نظام مهندسی شرکت کن البته به شرط همراه شدن با ما در پیج اینستاگرام

دیدگاه کاربران