مونولوگ کرشمه یوسفی در نمایش " روزی روزگاری بندر "

مسعود
منتشر شده در 16 فروردین 1399

مونولوگ کرشمه یوسفی اجرا شده در نمایش " روزی روزگاری بندر " در پردیس تئاتر شهرزاد

دیدگاه کاربران