بازی ریاضی

بازی سرا
منتشر شده در 18 اردیبهشت 1399

بازی فکری ریاضی به فرزند شما کمک می کند که با شمارش اعداد، جمع و منها و مفاهیم کمتر از یا بیشتر از و دیگر مفاهیم ابتدایی ریاضی آشنا شود.

دیدگاه کاربران