آموزش Cpanel - تهیه پشتیبان از سایت با Backup

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 22 شهریور 1400

همیشه تهیه نسخه پشتیبان یکی از مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهیم. در سی پنل هم این امکان از بخش Backup فراهم شده که بتوانیم تنها با چند کلیک ساده از یک بخش یا کل سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در قسمت 14 آموزش Cpanel به این مبحث می پردازیم.

دیدگاه کاربران