عوامل افزایش قیمت بازیکنان در لیگ برتر

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 19 شهریور 1400

صحبت های علی مغانی در بخش تحریریه برنامه ورزش و مردم از افزایش قیمت بازیکنان و قراردادهای عجیب در لیگ برتر ایران

دیدگاه کاربران