دو روی سکه شبکه‌های اجتماعی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 15 آبان 1400

اینکه تصور کنیم شبکه‌های اجتماعی یا سفید هستند یا سیاه نگاه درست و علمی به پدیده‌های شبکه‌های اجتماعی نیست. درست است که این شبکه‌ها با اتصال زنجیره وار پروفایل‌های افراد یا گروه‌های مختلف یک جامعه مجازی را فراتر از مرزهای جغرافیایی اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهند و سرمایه فردی را به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌کنند اما این سکه یک روی دیگر هم دارد و آن آسیب‌های روانی است. اگر می‌خواهید با بخشی از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی آشنا شوید این ویدئو را تماشا کنید.

دیدگاه کاربران