نحوه ثبت اطلاعات مالک و مستاجر در سامانه املاک

اخبار تماشایی
منتشر شده در 19 فروردین 1400

🔹 همه افرادی که به عنوان سرپرست خانوار محسوب می شوند و در ملکی زندگی می کنند چه مالک و چه مستاجر باید در سامانه املاک اطلاعات خود را ثبت نمایند.

دیدگاه کاربران