پخش خودکار بعدی

با بی آبرو کردن مردم مشکل فساد حل نمی شود

اخبار تماشایی اخبار تماشایی
234

گسترش برخی تبعیض ها و افشای برخی فساد های اقتصادی این پرسش را در ذهن مردم به وجود آورده است که آیا نظام در مسیر عدالت پیش می رود یا خدای ناکرده اقدامات نهاد های مختلف جمهوری اسلامی باعث افزایش تبعیض ها شده است؟ در گفتگو با دکتر فرزاد جهان بین استاد دانشگاه شاهد این پرسش را به بحث گذارده ایم.

تاریخ انتشار 12 / 04 / 1397
دسته‌بندی خبری
نظرات کاربران
تاریخ نگار -

کمتر پشت همو خالی کنیم